Lieta C-39/07: Prasība, kas celta 2007. gada 1. februārī — Eiropas Kopienu Komisija pret Spānijas Karalisti