Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2203 al Comisiei din 16 decembrie 2019 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Sneem Black Pudding (IGP)