Domstolens Dom (Fjerde Afdeling) af 11. oktober 2007.#Erika Waltraud Ilse Hollmann mod Fazenda Pública.#Anmodning om præjudiciel afgørelse: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal.#Direkte beskatning - beskatning af ejendomsavancer - frie kapitalbevægelser - beskatningsgrundlaget - forskelsbehandling - sammenhæng i skattesystemet.#Sag C-443/06. Domstolens Dom (Fjerde Afdeling) af 11. oktober 2007.