Lieta T-98/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 30. maija spriedums – RT/Parlaments (Civildienests – Ierēdņi – Slimības atvaļinājums – Civildienesta noteikumu 59. panta 1. punkts – Iekšējā sistēma darba kavējumu kontrolei un invaliditātes turpināšanās periodiskai kontrolei – Medicīniskā izziņa – Ārsta paraksta un zīmoga neesamība – Attālināta ārsta konsultācija, izmantojot internetu – Atteikums pieņemt)