Zadeva C-450/05: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sklepa Landessozialgericht Berlin-Brandenburg z dne 11. novembra 2005 v zadevah Peter Wachter proti Deutsche Rentenversicherung Bund