Kommissionens förordning (EG) nr 253/2006 av den 14 februari 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller snabbtest och åtgärder för utrotning av TSE hos får och getter (Text av betydelse för EES)