Regulamentul (CE) nr. 253/2006 al Comisiei din 14 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la testele rapide și măsurile de eradicare a EST la ovine și caprineText cu relevanță pentru SEE.$