Alueiden komitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille — puitestrategia ja Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös: Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007 — Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta