2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1161/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 14-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas