poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izkušnjah, pridobljenih z uporabo Uredbe (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte