Verordening (EG) nr. 1429/2005 van de Commissie van 31 augustus 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit