Vec T-535/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – H.R. Participations/EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie o neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie JCE HOTTINGUER – Staršia nezapísaná národná ochranná známka HOTTINGER – Relatívny dôvod zamietnutia – Odkaz na vnútroštátne právo upravujúce staršiu ochrannú známku – Režim žaloby podľa ‚common law‘ týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off) – Článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 4 a článok 60 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)