Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 92, 2013