Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen av Fürstliches Obergericht av den 4 november 2015 i brottmålet mot A (Mål E-26/15)