Zahtevek za svetovalno mnenje Sodišča Efte, ki ga je dne 4. novembra 2015 vložilo Fürstliches Obergericht v kazenskem postopku zoper A (Zadeva E-26/15)