Talba għal Opinjoni Konsultattiva tal-Qorti tal-EFTA mill-Fürstliches Obergericht datata l-4 ta’ Novembru 2015 fil-proċedimenti kriminali kontra A (Il-Kawża E-26/15)