Fürstliches Obergericht 2015. gada 4. novembra lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu kriminālprocesā pret A (Lieta E-26/15)