2015 m. lapkričio 4 d. Fürstliches Obergericht prašymas ELPA teismui dėl patariamosios nuomonės baudžiamajame procese prieš A (Byla E-26/15)