Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Fürstliches Obergericht на 4 ноември 2015 г., по наказателното производство срещу A (Дело E-26/15)