Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Odbora za pridruživanje EU-a i Čilea vezano uz Dodatak II. Prilogu III. Sporazumu o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, u pogledu pravila za pojedinačne proizvode$