Komisjoni määrus (EL) nr 293/2013, 20. märts 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses emamektiinbensoaadi, etofeenproksi, etoksasooli, flutriafooli, glüfosaadi, fosmeedi, püraklostrobiini, spinosaadi ja spirotetramaadi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal EMPs kohaldatav tekst