Sklep Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 10. oktobra 2006.$