Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 10 oktober 2006.$