Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/641 af 12. maj 2020 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 31. marts 2020 til den 29. juni 2020, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (EØS-relevant tekst)