Zaak C-196/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 april 2006 door Alecansan SL tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 7 februari 2006 in zaak T-202/03, Alecansan SL/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)