Vec C-356/10: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z  22. novembra 2011 — Európska komisia/Írsko