BERIGTIGELSE TIL :# EURATOM Forsyningsagentur: Forordning om Det europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagentur, der bestemmer de nærmere regler vedrørende sammenholdelse af udbud og efterspørgsel efter malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer