Vec C-699/19 P: Odvolanie podané 20. septembra 2019: Quanta Storage, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. júla 2019 vo veci T-772/15, Quanta Storage, Inc./Európska komisia