ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0181/00 υποβολή: Michl Ebner (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Επανεγκατάσταση στο φυσικό περιβάλλον του λύκου, της αρκούδας και του λύγκα.