Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9287 — Connect Airways/Flybe) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 408/02