Návrh nariadenie rady ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1975/2004 a (ES) č. 1976/2004, ktorými sa rozširuje konečné antidumpingové a vyrovnávacie clo na dovoz polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii na dovoz polyetyléntereftalátového (PET) filmu odosielaného z Brazílie a Izraela, ktorý je alebo nie je deklarovaný ako výrobok s pôvodom v Brazílii alebo Izraeli