Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1975/2004 en (EG) nr. 1976/2004 tot uitbreiding van de definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten op PET-folie uit India tot PET-folie verzonden uit Brazilië en Israël, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Brazilië of Israël