Ehdotus neuvoston asetus Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon (PET-kalvon) tuonnissa käyttöön otettujen lopullisten polkumyynti- ja tasoitustullien laajentamisesta koskemaan polyeteenitereftalaattikalvon (PET-kalvon) tuontia Brasiliasta ja Israelista riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Brasilia tai Israel, annettujen asetusten (EY) N:o 1975/2004 ja (EY) N:o 1976/2004 muuttamisesta