Europaparlamentets resolution om den tematiska strategin för luftförorening (2006/2060(INI))