Resolutie van het Europees Parlement over de thematische strategie inzake luchtverontreiniging (2006/2060(INI))