Europos Parlamento rezoliucija dėl Teminės oro taršos strategijos (2006/2060(INI))