Euroopa Parlamendi resolutsioon õhusaastet käsitleva temaatilise strateegia kohta (2006/2060(INI))