Komission asetus (EY) N:o 1333/2004, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2004, tietyn rehun lisäaineen pysyvästä hyväksymisestä(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)