Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9813 — Blackstone/IQSA Holdings) (Text s významem pro EHP) 2020/C 150/01