Komunikat Komisji - Gospodarka UE: przegląd za 2006 r. - Wzmocnienie strefy euro: najważniejsze priorytety polityki {SEK(2006) 1490}