TITJUR Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Trabucchi - 31. marca 1976. # Directeur régional de la sécurité sociale de Nancy proti Auguste Hirardin in Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Cour d'appel de Nancy - Francija. # Zadeva 112-75. Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy