Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9612 – Central Group/SIGNA Prime/Mahis JV) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)2020/C 4/07