Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9612 – Central Group/SIGNA Prime/Mahis JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)2020/C 4/07