Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9612 – Central Group / SIGNA Prime / Mahis JV) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)2020/C 4/07