Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9612 – Central Group/SIGNA Prime/Mahis JV) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP)2020/C 4/07