Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9612 – Central Group/SIGNA Prime/Mahis JV) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)2020/C 4/07