Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/97, 17. oktoober 2014 , millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) nr 918/2012 seoses riigi võlakohustuses omatavast märkimisväärsest lühikesest netopositsioonist teatamisega EMPs kohaldatav tekst