Padomes Regula (ES) 2021/101 (2021. gada 25. janvāris), ar ko izveido kodoliekārtu dezekspluatācijas palīdzības programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā un atceļ Regulu (ES) Nr. 1369/2013