Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom (KOM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))