Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na Światowym Forum Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Harmonizacji Przepisów dotyczących Pojazdów w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji regulaminów ONZ nr 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 i 152, w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji ogólnych przepisów technicznych nr 3, 6, 7, 16 i 19, w odniesieniu do wniosku dotyczącego poprawek do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów R.E.3 oraz w odniesieniu do wniosków dotyczących regulaminów ONZ w sprawie bezpieczeństwa, emisji i automatyzacji w dziedzinie pojazdów silnikowych